Кошка Маруся, 2 года

sam_0123

 

sam_0129

 

sam_0132